Localitatea Șoimuș-Localitatea Geoagiu - Joseni-Localitățile: Băiești, Rușor, Ohaba De Sub Piatră, Ciopeia, Hațeg, Silvașu De Jos, Silvașu De Sus, Cinciș-Cerna, Teliucu Inferior și Teliucu Superior-Localitatea Zeicani-Localitățile Teliucu Inferior , Teliucu Superior și Cinciș-Cerna-Localitățile: Gurasada, Câmpuri Surduc, Gothatea și Ulieș-Localitățile: Buceş, Buceş-Vulcan, Tarniţa, Grohoţele, Mihăileni, Stănija și După Piatră-Localitatea Deva-Localitatea Buceş-Localitatea Leșnic
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com
Model – Formular-tip cerere de informaţii de interes public (HG 478/2016)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………..

Sediul/Adresa ……………………………….

Data ……………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………….,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):…………………………………………………………..

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:

Prin email, la adresa……………………………………………………………….

Prin email, în format editabil:……………………la adresa……………………………..

Pe format de hârtie, la adresa………………………………………………………………..

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,………………………….

semnătura petentului (opţional)

Numele şi prenumele petentului ……………………………..

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ………….

Profesia (opţional) …………………………………………

Telefon (opţional) ………………………………………….

 

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize