Localitatea Sântămăria Orlea-Localitatea Hunedoara-Localitatea Brad-Localitatățile: Petreni, Totia Mare, Totia Mică și Simeria Veche-Localitatea Soimuș-Localitatea Soimuș-Localitatea Bozeș-Localitatea Simeria-Localitatea O.N Călan-Localitatea Soimuș
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

Bransamentul este partea din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura legatura intre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul , apartine retelei publice de distributie.

Racordul este partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale clientului si reteaua publica de canalizare , inclusiv caminul de racord. Racordul de la camin spre retea , inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare.

1. Proiectarea si executia lucrarilor sa se faca cu respectarea prevederilor Legii 50 /1991; Legii 241/2006 si a Ordinului ANRSC 88/2006.

BRANSAMENTUL DE APA SI/SAU RACORDUL DE CANALIZARE presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Solicitare – emitere Acord de principiu
2. Intocmire proiect , obtinere avize, acorduri de coexistenta
3. Solicitare – emitere Aviz tehnic de bransare/racordare
4. Executie lucrare
5. Receptia lucrarii, punerea in functie obiectiv solicitat
6. Intocmirea contractului de furnizare servicii

Etapele 1, 3, 5 si 6 (acord de principiu, avizul tehnic, receptia lucrarii, contract de furnizare) sunt obligatorii de parcurs cu S.C. Apa Prod S.A. Deva.

Etapa 1 – Solicitare – emitere Acord de principiu

Pentru obtinerea Acordului de principiu pentru bransamente de apa si /sau racorduri de canalizare solicitantul va depune la sediul societatii sau dupa caz la sediile Centrelor Operadionale urmatoarele documente:

 Cere tip – completata
 Act de identitate pt. Persoanele fizice sau Certificatul de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului pentru Persoanele juridice
 Actul de propietate sau o imputernicire data de propietar pentru bransamentul de apa si/sau racordul de canalizare, in cazul in care solicitantul este chirias
 Plan de incadrare in zona Sc. 1: 2000 sau Sc. 1:5000
 Plan de situatie Sc. 1:500,

Etapa 2 – Intocmire proiect , obtinere avize, acorduri de coexistenta 

Proiectarea lucrarilor pentru care se solicita Acordul de principiu se va face cu una din firmele autorizate pentru proiectare trecute in lista anexata.

Etapa 3 – Obtinere Aviz tehnic de bransare /racordare

Pentru obtinerea Avizului tehnic de bransare / racordare la bransamentele de apa si sau/ racordurile de canalizare este necesara depunerea urmatoarelor documente : – doua exemplare ale documentatiei (proiectului) – Solicitare scrisa pentru obtinerea avizului tehnic

Etapa 4 – Executie lucrare

Dupa primirea avizului tehnic de bransare /racordare si a proiectului de bransament apa si/sau racord de canalizare , solicitantul trebuie sa obtina Autorizatia de construire, sa contacteze si sa incheie un contract de executie a lucrarii cu o firma autorizata de constructii din lista anexata.

Nota: In cazul in care solicitantul va contacta o alta firma, atat pentru executie cat si pentru proiectare, care nu este trecuta in lista anexata, firma respectiva va putea realiza lucrarile de proiectare, respectiv de executie , numai dupa ce si-a depus la SC Apa Prod SA – actele necesare pentru a fi acceptata ( acreditata).

Obligatiile S.C. Apa Prod S.A. pe parcursul executarii lucrarilor: – să supravegheze lucrările de construcţie şi instalaţiile executate de constructor . – să participe la verificarea lucrărilor ascunse, când este solicitat de constructor şi la recepţia lucrărilor – să verifice calitatea materialelor şi concordanţa cu certificatele de calitate şi agrementele tehnice – să urmărească întocmirea cărţii construcției

Obligatiile solicitantului/constructorului pe parcursul executarii lucrarilor:

  • să aducă la cunoștința S.C. Apa Prod S.A. data începerii lucrării
  • să depună la sediul S.C. Apa Prod S.A. Deva toate documentele solicitate
  • să execute lucrarea conform proiectului, standardelor în vigoare şi prevederilor legale
  • să solicite în scris prezenţa S.C. Apa Prod S.A. Deva la acoperirea lucrării de execuţie , în vederea verificării eventualelor lucrări “ascunse”

În situaţia în care S.C. Apa Prod S.A. Deva nu a fost solicitată în acest sens, eventualele avarii apărute nu se vor remedia decât în baza unui deviz întocmit de societatea noastră şi achitat de beneficiarul lucrării – să solicite în scris inchiderea apei în vederea conectării la reţeaua publică (dacă este cazul)

  • să achite taxa de bransare – să solicite în scris sigilarea aparatului de masura si intocmirea dovezii, şi să plătească contravaloarea aferentă acesteia – să solicite în scris recepţia imediat după finalizarea lucrărilor
Etapa 5 – Receptia lucrarii

Societatea constructoare solicită la S.C. Apa Prod S.A. Deva efectuarea recepţiei lucrării şi prezintă cartea construcţiei completă. Solicitantul branşamentului/ racordului este informat de catre societatea constructoare în legătură cu data programată pentru recepţie şi punerea în funcţiune a lucrării. Comisia de receptie formata din reprezentanti ai firmei constructoare, a beneficiarului si a S.C. Apa Prod S.A. Deva, va intocmi un Proces verbal de receptie la terminarea lucrarii, conform Legii 50/1991.

Etapa 6 – Incheiere contract de furnizare servicii de alimentare cu apa si de canalizare

Pentru incheierea contractului de furnizare servicii de alimentare cu apa si de canalizare sunt necesare urmatoarele documente :

a) Persoane fizice:
Act de identitate (copie)
Act de proprietate (copie)
Proiect lucrare (copie)
Dovada de punere in functiune
Proces verbal de receptie a lucrarii

b) Persoane juridice :
Act de identitate reprezentant legal (copie)
Cont bancar + stampila
Certificat de inmatriculare la Oficiul Registrul Comertului (copie)
Act de proprietate (copie)
Proiect lucrare (copie)
Dovada de punere in functiune
Proces verbal de receptie a lucrarii

Societati acreditate
Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize