Localitățile: Boholt și Bălata-Localitatea Deva-Localitatea Hunedoara-Localitatea Hațeg-Localitatea Deva-Localitatea Geoagiu-Localitatea Geoagiu-Localitatea Boholt-Localitățile: Bejan, Păuliș și Chișcădaga-Localitatea Sântămăria Orlea
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DE CATRE S.C. APA PROD S.A.

In conformitate cu prevederile Regulamentului European UE/2016/679 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu aplicabilitate din 25
mai 2018, S.C APA PROD S.A. are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru
scopurile generale specificate in prezenta Nota de Informare, incluzand datele dumneavoastra de
identificare ca urmare a serviciilor oferite de S.C. APA PROD S.A.
Stimate client,
Tinand cont ca faceti parte din comunitatea clientilor SC APA PROD SA, trebuie sa stiti ca
responsabilitatea noastra in aceasta relatie implica si modul in care avem grija de datele tale personale. Prin
urmare, incepand cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene in vigoare privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera lor circulatie, stipulate in regulamentul 2016/679/UE.
Astfel, consideram ca este oportun sa va comunicam cateva aspecte importante.

1. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Asa cum stiti, prelucram datele tale cu caracter personal in scop contractual si legal. Temeiul prelucrarii
este constituit din contractul de furnizare si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita
desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul si/sau in vederea indeplinirii obligatiilor legale,
comunicam aceste date catre partenerii nostri contractuali, auditorii sau consultantii SC APA PROD SA,
catre autoritati si institutii publice. Detalii complete gasesti accesand (www.apaprod.ro) sectiunea
Protectia Datelor.

Datele personale ale dumneavoastra sunt prelucrate pe toata durata contractuala, pana la expirarea
obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare.
Mai exact, SC APA PROD SA, prelucreaza datele personale in vederea:
-indeplinirii obligatiilor si drepturilor ce decurg din contractul incheiat cu dumneavoastra
-lansarii unor activitati de marketing direct pentru promovarea serviciilor si solutiilor care faciliteaza
imbunatatirea calitatii vietii
– evaluarii gradului de satisfactie al dumneavoastra
– determinarii/evaluarii intereselor dumneavoastra prin mijloace automate sau nu, pentru a va oferta
produse, servicii cat mai potrivite
– realizarii de analize statistice fara crearea de profiluri individuale, inclusiv prin metode automate
– in contextul unor posibile fuziuni, divizari, achizitii
Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele contractuale si legale, va fi realizata, doar in functie de
alegerile dumneavoastra.

2. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
SAU, DACA ACEST LUCRU NU ESTE POSIBIL, CRITERIILE UTILIZATE PENTRU A
STABILI ACEASTA PERIOADA

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal exacte si actualizate. De asemenea, ne
straduim sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai mult decat este necesar pentru a
indeplini scopurile enumerate in prezenta Nota de Informare sau decat durata prevazuta de legislatia in
vigoare.
Vom stoca datele dumneavoastra de contact pentru perioada aferenta Contractului, dar si ulterior, in
considerarea prevederilor legale aplicabile, astfel : Datele personale cuprinse in documentele Societatii vor
fi pastrate un termen de 5 ani, conform legislatiei in domeniu, in conditii de securitate.
Totodata, va rugam sa retineti ca anumite date cu caracter personal pot fi incluse si in anumite documente
contabile ale Societatii, pentru care trebuie respectata o perioada de pastrare extinsa, in general 5-10 ani.
In ceea ce priveste datele cu caracter personal obtinute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi
mentinute pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuarii inregistrarii.

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Noul Regulament confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter
personal.
Gasiti mai jos o explicatie a drepturilor dumneavoastra:
– Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca
prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si
informatii despre cum sunt prelucrate
– Dreptul la portabilitate se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat,
care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator
– Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta
deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru
– Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale
inexacte
– Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat inseamna ca aveti dreptul sa va stergem datele colectate
fara intarzieri nejustificative, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru
indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista alt
temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie
sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale
societatii informationale
– Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata
exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea
este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care SC
APA PROD SA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le
solicitati pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de
timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

4. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR

Incepand cu 25 mai 2018, pentru orice intrebari sau nemultumiri va puteti adresa responsabilului nostru
Boldeanu Daniel pentru prelucrarea datelor prin telefon la numarul : 0254 222 345 / 0738 099 966 sau
email date.personale@214.154apaprod.ro, iar daca sunteti de parere ca v-am incalcat vreun drept privind acest
subiect, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Nu in ultimul rand, ne angajam sa aplicam toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea
securitatii datelor paersonale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului
neautorizat asupra lor.

5. MODIFICARI ALE NOTIFICARII

In cazul in care ne vom schimba substantial practicile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sau
prezenta Nota de Informare, vom emite o Nota de Informare revizuita si/sau vom lua alte masuri pentru a
notifica cu privire la modificari, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Va multumim pentru incredere,
Echipa SC APA PROD SA

Campanie de informare publică

Campanie de informare publică

 

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize