Localităţile: Buceş,Tarniţa, Buceş-Sat, Buceş-Vulcan, Mihăileni-Localitatea Ilia-Localitatea Geoagiu-Localitatea Bocsa-Localitățile: Mintia(parțial), Șoimuș , Bălata, Bejan-Localitatea Deva-Localitățile: Gothatea,Câmpuri Surduc și Gurasada-Localitatea Hunedoara-Localitatea Bretea Strei-Localitatea Streisîngeorgiu
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com
Comunicat de presă

Având în vedere declarațiile făcute de consilierul județean, Ovidiu Vlad, în cadrul ședinței extraordinare a CJ Hunedoara, cu privire la acordarea unui mandat reprezentantului UAT județul Hunedoara în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest”, facem următoarele precizări:

 1. Directorul Tehnic și Directorul Economic al Apa Prod SA au fost prezenți la începutul ședințelor în comisii de specialitate și au răspuns întrebărilor consilierilor județeni.
 1. A fost depusă o solicitare de aprobare a noilor prețuri și tarife la ANRSC, în baza Ordinului 65/2007, la data de 07.02.2019, după de trei ani de la ultima majorare tarifară. De asemenea, a fost depus la ADI Aqua Prest un memoriu justificativ cu toate informațiile privind necesitatea majorării prețului/tarifului. Toate aceste informații au fost transmise și consilierilor județeni.
 1. Proiectul de majorare a prețului/tarifului a fost în dezbatere publică, pe site-ul CJ Hunedoara.
 1. În ceea ce privește studiul de impact invocat de domnul consilier județean, precizăm că:
 • Consumul mediu lunar de apă potabilă / persoană în municipiul Deva este 2,7 mc. În restul ariei de operare, consumul mediu de apă potabilă/persoană/lună este 2 mc. O familie este formată, în medie, de 2,5 persoane.
 • Creșterea de preț propusă, la apă potabilă, este 0,35 lei/mc, iar la canalizare creșterea este de 1,15 lei/mc.
 • Consumul mediu la canalizare este 2,16 mc/persoană/lună.

Astfel:

Majorarea de preț este 0,94 lei/persoană/lună în cazul apei potabile și 2,48 de lei/persoană/lună. Practic, majorarea totală este de 3,42 de lei/persoană/lună.

 1. Prin proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” s-au realizat:
 • Analiza instituțională a societății;
 • Gradul de suportabilitate al populației;
 • Analiza cost-beneficiu privind cheltuielile de exploatare și implementare a Proiectului;

Pentru implementarea Proiectului, Apa Prod SA trebuie să asigure o cofinanțare de 6% din valoarea totală. Această cofinanțare urmează să fie asigurată dintr-un credit extern și din fonduri proprii.

Ultima aprobare a prețului pentru apa potabilă și pentru canalizare s-a făcut în anul 2015 prin Avizul nr. 314944/01.07.2015 și aprobat prin Hotărârea ADI Aqua Prest Hunedoara nr. 24/18.11.2015.

Necesitatea majorării prețului la apă potabilă și canalizare este motivată de faptul că în perioada 2015-2019 a crescut nivelul anumitor costuri din cauza mai multor influențe: creșterea arie de operare, punerea în funcțiune a noilor stații de epurare, creșterea prețurilor la materiale, energie electrică, servicii etc. Cheltuielile cu amortizarea s-au majorat din cauza creșterii valorii activelor proprii și, de asemenea, au crescut cheltuielile cu redevența aferentă patrimoniului public dat în administrare, prin punerea în funcțiune a noilor investiții realizate prin fonduri europene și prin preluarea de la UAT-uri a investițiilor realizate de către acestea.

Tot în această perioadă, au crescut obligațiile societății privind rambursarea împrumuturilor aferente cofinanțării investițiilor realizate de către Apa Prod SA prin programe europene. Astfel, pentru Programul ISPA, societatea are contractat un credit în valoare de 5.700.000 euro cu scadență în anul 2027, iar pentru POS Mediu, Apa Prod SA are contractat un credit în valoare de 30.000.000 de lei, cu scadență în 2029. Sumele ce trebuie achitate anual pentru aceste două credite sunt în valoare de 6.911.255 lei.

De asemenea, în această perioadă, salariul minim pe aconomie s-a majorat astfel:

 • Începând cu iulie 2015, valoarea salariului minim a fost majorată de la 975 lei brut, la 1.050 lei;
 • Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.250 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.450 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.900 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.350 lei lunar;

Un alt motiv privind necesitatea creșterii tarifelor la SC Apa Prod SA este faptul că urmează să se semneze un nou contract de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara în perioada 2014-2020 (POIM), iar Apa Prod SA va avea o cotă de finanțare a acestuia care va trebui susținută printr-un nou credit bancar pentru care societatea va trebui să îndeplinească condițiile de eligibilitate cerute de bănci în vederea suportării noilor rate.

 1. Societatea nu are datorii la principalii furnizori, fiind în termen cu plățile către aceștia.

Salariile și tichetele de masă au fost achitate în tot operatorul. În acest sens, situația menționată la Geoagiu nu este reală.

Biroul de presă

Comunicat de presă

Operatorul regional Apa Prod SA anunță intenția de modificare a prețului apei potabile furnizate și a tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare, în baza avizului emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, după cum urmează:

Apă potabilă – 4,11 lei/mc exclusiv TVA (9%)

Canalizare-epurare – 3,65 lei/mc exclusiv TVA (9%)

Noile prețuri/tarife au fost avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (aviz nr. 707014/13.06.2019).

Prețul și tariful, menționate mai sus, urmează să fie aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest, în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în avizul ANRSC, din data de 13 iunie 2019.

Necesitatea modificării prețului si tarifului vine ca urmare a creșterii costurilor de producție cauzate de majorările succesive, din ultimii ani, a prețurilor energiei electrice, combustibililor, materiilor prime și materialelor utilizate în procesele de:

 • captarea, tratarea, distribuția apei potabile
 • preluare, transport, epurare ape uzate și a celor pluviale – preluate tot de rețeaua de canalizare menajeră.

Influențele în costuri s-au manifestat în condițiile în care numărul mediu de personal din cadrul Apa Prod SA a rămas relativ constant, însă complexitatea activităților desfășurate, precum și aria de operare, au crescut semnificativ.

Ultima majorare a prețului/tarifului practicate de către Apa Prod SA s-a făcut în anul 2015.

Noile prețuri/tarife vor intra în vigoare după ce vor fi aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest” și se vor aplica în toată aria de operare a Apa Prod SA.

 

Ziua Mondială a Apei

Apa Prod SA marchează Ziua Mondială a Apei. Pornind de la tema anului 2019 – „Apa este un drept universal” – ne propunem organizarea unor acțiuni educative, diferite de anii precedenți, care îi vizează atât pe copii, cât și pe adulți. Acțiunile se vor organiza în perioada 18-22 martie 2019, în aer liber, în trei locații: Deva, Hunedoara și Brad, vor cuprinde o expoziție de fotografie și jocuri pentru copii.

Astfel, miercuri, 20 martie vă așteptăm în Parcul Tineretului din municipiul Hunedoara, joi, 21 martie în Parcul Tineretului din municipiul Brad, iar vineri, 22 martie în Piața Victoriei din Deva. Acțiunile se vor desfășura între orele 10.00 și 17.00. Jocurile pentru copii vor începe după ora 12.00.

De asemenea, în cadrul activităților dedicate Zilei Mondiale a Apei, în zilele de 18, 19, 20, 21 și 22 martie vom deschide porțile tuturor obiectivelor pe care le administrăm, pentru toți cei care doresc să afle mai multe despre activitatea desfășurată de compania noastră. Cei interesați sunt rugați să anunțe prin e-mail la biroupresa.apaprod@yahoo.ro, prin mesaj privat pe pagina de Facebook a societății sau la numărul de telefon 0254 222 345, data, ora și locația pe care doresc să o viziteze.

 

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize