Localitatea Deva-Localitatea Hunedoara-Localitatea Băiţa-Localitatea Băiţa-Localitatea Brad-Localitatea Romoșel-Localitatea Hondol-Localitatea Păuliș-Localitatea Geoagiu-Băi-Localitatea Romoșel
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com
Utilaje și echipamente de ultimă generație vor intra în dotarea tehnică a
operatorului regional Apa Prod S.A Deva. Acestea vor fi achiziționate cu ajutorul
fondurilor europene.
Contractul pentru achiziția echipamentelor a fost semnat luni, 24 iulie 2023, cu
SC VESTRA INDUSTRY SRL.
Este vorba despre două autoutilitare pentru curățarea și spălarea cu presiune înaltă
a conductelor de canalizare, șapte autovidanje, două autolaboratoare de inspecție video
a conductelor de canalizare, un autolaborator apă potabilă, un autolaborator apă uzată,
un atelier electric mobil cu nacela, șase ateliere mecanice mobile, un autolaborator
pentru detectări pierderi, patru motopompe 4” apă și patru motopompe 3” apă.
„Scopul achiziționării acestor echipamente este de a reduce duratele de
intervenții pentru remedierea avariilor, să asigure o fiabilitate maximă pentru lucrările
executate, să reducă pierderile de apă din avarii și să reducă costurile de întreținere.
Practic, prin acest proiect se asigură mijloace tehnice de lucru performante”, a declarat
ing. Dorin Gligor, Director General al S.C. APA PROD S.A. Deva.
Toate aceste echipamente de ultimă generație vor fi livrate în cadrul contractului
de achiziție publică de produse HD-F1-Achiziția de echipamente necesare activităților
de operare și întreținere a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, a cărui
valoare este de 18.000.000 lei. Primele echipamente vor fi livrate până la sfârșitul
acestui an.
Contractul face parte din Proiectul finanțat din Fondul de Coeziune din cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare, perioada 2014-2020, Axa Prioritară 3-
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.
Birou Presă

 

Comunicat de presa_HD-CL-G9

Comunicat de presă

A fost semnat Contractul de Lucrari „Proiectare si executie sistem de contorizare digitala si reabilitare camine de apometru”

 APA PROD S.A. DEVA a început implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”,  din cadrul „Programului Dezvoltare Durabila (PDD).

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislația națională prin Legea 311/2004 și Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane.

APA PROD S.A. DEVA, beneficiază de asistență financiară, acordată prin PDD, pentru implementarea Proiectului cod SMIS -2014+152658 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 1660/23.08.2023. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.354.148.932,51 lei, fără TVA. Conform schemei de finanțare, din valoarea eligibilă, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeana, 13% finanțare de la Bugetul de Stat și 2% co-finanțare Buget Local.

Unul dintre cele 15 contracte de lucrari din cadrul proiectului, respectiv “HD-CL-G9 – Proiectare si executie sistem de contorizare digitala si reabilitare camine de apometru”, a fost semnat la data de 12.06.2023, cu asocierea VESTRA Industry SRL, Awe Infra SRL si Rom Adria Prest Construct SRL. 

Scopul contractului este achizitia de servicii de proiectare si executie  de lucrari pentru implementarea  sistemului de contorizare digitala si reabilitare camine de apometru, astfel:

 1. Activitatea de proiectare:
 • Intocmirea Proiectului tehnic si Detalii de executie pentru amplasamentul instalatiilor fixe de citire de la distanta, pentru reamplasare camine de bransament, pentru amenajarea spatiilor necesare amplasarii aparaturii si tehnicii de calcul pentru sistemul de contorizare la sediul operatorului;
 • Proiect tehnologic pentru functionarea sistemului de citire de la distanta a contoarelor;
 • Proiect pentru implementarea aplicatiei informatice MDM, pentru citirea contoarelor statice,  mangementul activelor si managementul productiei.

B. Activitatea de executie a lucrarilor:

 • Montare camine noi si  contoare, punerea in functiune a Sistemului de contorizare digitala in aria de operare a SC-APA PROD SA;
 • Reabilitarea camine de bransament prin inlocuire- camine si si contoare;
 • Integrarea sistemului de contorizare in sistemul informatic si punerea in functiune a aplicatiilor informatice

Contractul de lucrari a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu. Valoarea contractului este de 100.859.291,42 lei fara TVA. Durata de derulare a contractului este de 26 de luni. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Dezvoltare Durabila.

Date de contact: APA PROD S.A. Deva

Adresa: Calea Zarandului nr. 43, Deva, CP 330092, jud. Hunedoara

Telefon: +40.0254.222.345, Fax: +40.0254.206.007

E-mail: apaprod@yahoo.com 

Web: www.apaprod.ro/

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  https://mfe.gov.ro.

Comunicat de presa_HD-CS1

Comunicat de presă

A fost semnat Contractul de Servicii „Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”

APA PROD S.A. DEVA a început implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, din cadrul „Programului Dezvoltare Durabila (PDD).

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislația națională prin Legea 311/2004 și Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane.

APA PROD S.A. DEVA, beneficiază de asistență financiară, acordată prin PDD, pentru implementarea Proiectului cod SMIS -2014+152658 „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 1660/23.08.2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.354.148.932,51 lei, fără TVA. Conform schemei de finanțare, din valoarea eligibilă, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeana, 13% finanțare de la Bugetul de Stat și 2% co-finanțare Buget Local.

Unul dintre cele 3 contracte de servicii din cadrul proiectului, respectiv HD-CS-S1 „Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”, a fost semnat la data de 22.05.2023.

Contractul constă în prestarea de servicii specifice pentru managementul proiectului, astfel:

 1. a)  Activitatea1-SuportînmanagementulProiectului;
 2. b)  Activitatea2-ActualizareasistemuluiGIS;
 3. c)  Activitatea 3 – Dezvoltarea unui sistem de management modern, digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată pentru operatorul regional;
 4. d)  Activitatea4-ActualizareMasterPlanregional;
 5. e)  Activitatea 5 – Actualizarea și dezvoltarea strategiei și managementului eficient de detectare a pierderilor/ infiltrațiilor în toate sistemele de alimentare cu apă și canalizare din aria de oper- are;
 6. f)  Activitatea 6 – Actualizarea și implementarea sistemului de modelare hidraulică pentru sis- temele de alimentare cu apă și canalizare din zonele proiectului.

Contractul de servicii a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu. Valoarea contractului este de 20.458.588,54 lei fără TVA. Durata

contractului este de 30 luni.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Dezvoltare Durabila.
Date de contact: APA PROD S.A. Deva
Adresa: Calea Zarandului nr. 43, Deva, CP 330092, jud. Hunedoara Telefon: +40.0254.222.345, Fax: +40.0254.206.007
E-mail: apaprod@yahoo.com
Web: www.apaprod.ro/

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro.

Data publicării: 22 mai 2023

 

Comunicat de presă

Consiliul de Administrație al S.C. APA PROD S.A. Deva – operator regional al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, întrunit astăzi, 15 februarie 2023, a aprobat noua organigramă a societății.
Astfel, numărul posturilor de conducere, la nivel superior, a fost redus de la cinci posturi de director la un singur post de director.
Noua structură de conducere a societății este compusă din:
-Director general interimar: Gligor Dorin Oliviu;
-Șefi interimari de departamente: Budae Ana Maria Renalda (Departament Economic), Micin Deian (Departament Exploatare), Petruțiu Simona (Departament Tehnic) și Arion Victor (Departament Calitate).

Biroul de Comunicare și Relații Publice

Comunicat de presă

Astăzi 23 august 2022, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost semnat contractul de finanțare privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

Contractul a fost semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management și S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de Beneficiar. Proiectul constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate care se vor implementa în aria de operarea a operatorului S.C. APA PROD S.A. Deva.
Obiectivele acestui proiect major de investiții sunt:
 creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă;
 alimentarea cu apa potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație;
 creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului.
 creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de canalizare;
 îmbunătăţirea calităţii efluentului;
 reducerea ratei de infiltraţii în sistemul de canalizare;
 îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a nămolului provenit de la staţiile de epurare.
Investițiile în infrastructura de alimentarea cu apă se propun în 38 de UAT-uri grupate în 6 de sisteme de alimentare cu apa, respectiv: Orlea – Deva, Crișcior – Brad, Hobița – Hunedoara, Baniu – Dobra, Geoagiu și Zam.
Vor fi extinse aducțiunile de apă cu 205 km și vor fi reabilitate pe o lungime de 58 km, vor fi construite 26 de stații de tratare a apei și vor fi reabilitate alte 8, vor fi construite 19 noi rezervoare și vor fi reabilitate 14, vor fi construite 36 de noi stații de pompare și vor fi reabilitate alte 32, rețeaua de distribuție va fi extinsă cu 143 km, iar 91 de km de rețea vor fi reabilitați.
Investițiile în infrastructura de colectare și epurare a apei uzate se propun în 8 aglomerări (Deva, Hunedoara, Brad, Geoagiu, Geoagiu Băi, Simeria, Hațeg, Călan) din care 5 aglomerări (Hunedoara, Geoagiu, Geoagiu Băi, Hațeg, Călan) grupate în 4 clustere (Hunedoara, Geoagiu, Hațeg, Călan) și 3 aglomerări independente cu mai mult de 2.000 locuitori echivalenți (Deva, Simeria, Brad).
Rețeaua de canalizare va fi extinsă cu 19 km, iar 26 de km vor fi reabilitați, vor fi construite 12 noi stații de pompare și vor fi reabilitate 4, vor fi construite 3 stații de epurare și va fi reabilitată una.
În cadrul Proiectului este propusă achiziționarea echipamentelor de operare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv :
 Utilaje de curățarea sistemelor de canalizare
 Utilaje de transport și echipamente de intervenție
 Echipamente pentru detecție pierderi de apă și inspecții video
 Laborator microbiologie
Termen de finalizare: 31 decembrie 2025.
Valoarea totală a Proiectului inclusiv TVA, în prețuri curente (costuri eligibile și ne-eligibile) este de 273.914.060 Euro, iar finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027.
Comunicat de presă

 

Stimați utilizatori, Vă informăm că, odată cu ridicarea stării de alertă, a fost abrogată și Ordonanța de Guvern care interzicea debranșarea utilizatorilor de la serviciul de alimentare cu apă din motiv de neplată. În acest sens, toți clienții care înregistrează debite restante mai vechi de 45 de zile, către Apa Prod, sunt rugați să achite aceste debite în cel mai scurt timp posibil. Puteți achita factura direct la casieriile societății, la toate punctele PayPoint și 12 Centrul de plăți, la aparatele ROBO ale BRD sau online, pe site-ul societății. Pentru a evita debranșarea de la alimentarea cu apă, vă rugăm să achitați debitele restante.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Birou Comunicare și relații publice

 

 Stimați utilizatori, vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 17.03.2022, tarifele pentru serviciul de furnizare apă/canalizare se modifică și vor avea următoarea structură:

APĂ POTABILĂ PRODUSĂ, TRANSPORTATĂ ȘI DISTRIBUITĂ

4,84 lei/mc inclusiv T.V.A.

4,44 lei/mc exclusiv T.V.A.

CANALIZARE – EPURARE

4,30 lei/mc inclusiv T.V.A.

3,95 lei/mc exclusiv T.V.A.

Modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de furnizare apă/canalizare s-a făcut cu respectarea procedurilor legale, la propunerea SC APA PROD SA conform avizului A.N.R.S.C. nr. 916897/05.11.2021, în temeiul Hotărârii nr.1/28.02.2022 adoptate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara” și au fost publicate pe www.apaprod.ro, pe pagina de Facebook a societății și în mass media locală.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

Comunicat de presă

CP-debite-restante

Chestionar pentru evaluarea gradului de satisfacție a clienților în serviciile oferite de către Apa Prod S.A.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iLdyyNUMEdVSFA5TVBVVkJNR1Q2TTU4RkpMNFZXUC4u
Precizare

Comunicat de presă

În urma fotografiei publicate în spațiul public,  care arăta un tronson din conducta  de alimentare cu apă a orașului Hațeg, facem următoarele precizări:

Acea conductă este din anul 1978 și face parte din aducțiunea Sântămăria Orlea-  Hațeg. Tronsonul de conductă, pe o distață de 580 metri, urmează să fie înlocuit în perioada următoare. Acesta a fost prevăzut pentru înlocuire  iar, la momentul de față, suntem în situația de achiziție a conductei și materialelor necesare înlocuirii acestui tronson. Valoare acestor lucrări este de aproximativ 145.000 euro.

În următorul program de investiții european este cuprinsă înlocuirea întregii conducte de aducțiune de la Sântămăria Orlea până la rezervorul de înmagazinare al orașului Hațeg, pe o lungime totală de 3,2km. Lucrările prevăzute în POIM vor demara în al treilea trimestru al acestui an.

Compartiment Relații Publice

 

Comunicat de presă

Având în vedere faptul că subiectul ajustării tarifelor la apă și canalizare este exploatat excesiv în scopuri electorale, rostogolindu-se în spațiul public afirmații nefondate și date inexacte, facem următoarele precizări:

 1. La data de 23 august 2019, prețul apei potabile a crescut de la 3,81 la 4,11 lei/mc. La canalizare, tariful a crescut de la 2,5 la 3,65 lei/mc, aceasta fiind singura ajustare de tarife în ultimii 4 ani. Raportându-ne la perioada de timp similară (2011-2015), când majorarea prețului la apă potabilă s-a făcut de la 2,67 la 3,81 lei/mc (mai mult cu 1,14 lei), iar la canalizare de la 1,11 la 2,5 lei/mc (mai mult cu 1,39 de lei) rezultă că ajustările operate în 2019 sunt mult mai mici decât cele din 1 decembrie 2015. Cu alte cuvinte, actuala creștere este de 1,45 lei/mc (apă + canalizare), față de 2,53 lei/mc (apă+canalizare) în 2015.
 1. Conform celui mai recent studiu de specialitate, consumul mediu lunar de apă potabilă/persoană, în Deva, este de 2,7 mc/persoană (în restul ariei de operare este 2 mc/persoană) iar, la canalizare, de 2,16 mc/persoană. În condițiile în care prețul apei potabile a crescut cu 0,30 de lei/mc, iar la canalizare cu 1,15 lei/mc, o persoană va plăti în plus cu 3 lei și 42 de bani. Așadar, orice speculații privind costurile unui consum mai mare sau mai mic sunt irelevante.
 1. Deși majorările de tarife sunt mai mici față de perioada 2011-2015, aria de operare este mult mai mare. În prezent, lungimea rețelelor de distribuție a apei este de 1.370 km, față de 848 km în 2015, lungimea rețelelor de canalizare este de 690 km în 2019, față de 500 km în 2015. Numărul localităților în care furnizăm servicii de apă și de canalizare a crescut semnificativ, de la 105 în 2015, la 136 în 2019.
 1. Necesitatea majorării prețului la apă potabilă și canalizare este motivată de faptul că în perioada 2015-2019 a crescut nivelul anumitor costuri nu numai datorită creșterii ariei de operare, ci și ca urmare a punerii în funcțiune a noilor stații de epurare și de tratare a apei, creșterea prețurilor la materiale, energie electrică, servicii etc.

Știm că, în fiecare zi, sunteți asaltați, în spațiul public, cu interpretări personale referitoare la majorările recent aplicate, care au ca scop slăbirea încrederii dumneavoastră în SC Apa Prod SA. Vă asigurăm că, interesul nostru este să furnizăm o apă de calitate, servicii de distribuție a apei și de canalizare la standarde occidentale, iar rețelele să fie sigure din punct de vedere tehnic.

Le solicităm actorilor politici să trateze cu reponsabilitate acest serviciu public de importanță vitală, evitând atragerea companiei în dispute care au drept scop câștigarea de capital electoral.

SC Apa Prod SA nu va mai reacționa la nicio speculație politică apărută în spațiul public, referitoare la activitatea societății noastre. În schimb, vom răspunde întotdeauna, punctual, tuturor celor care vor dori informații corecte, asigurându-i pe hunedoreni de toată deschiderea noastră pentru o comunicare transparentă.

Comunicat de presă

Având în vedere declarațiile făcute de consilierul județean, Ovidiu Vlad, în cadrul ședinței extraordinare a CJ Hunedoara, cu privire la acordarea unui mandat reprezentantului UAT județul Hunedoara în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest”, facem următoarele precizări:

 1. Directorul Tehnic și Directorul Economic al Apa Prod SA au fost prezenți la începutul ședințelor în comisii de specialitate și au răspuns întrebărilor consilierilor județeni.
 1. A fost depusă o solicitare de aprobare a noilor prețuri și tarife la ANRSC, în baza Ordinului 65/2007, la data de 07.02.2019, după de trei ani de la ultima majorare tarifară. De asemenea, a fost depus la ADI Aqua Prest un memoriu justificativ cu toate informațiile privind necesitatea majorării prețului/tarifului. Toate aceste informații au fost transmise și consilierilor județeni.
 1. Proiectul de majorare a prețului/tarifului a fost în dezbatere publică, pe site-ul CJ Hunedoara.
 1. În ceea ce privește studiul de impact invocat de domnul consilier județean, precizăm că:
 • Consumul mediu lunar de apă potabilă / persoană în municipiul Deva este 2,7 mc. În restul ariei de operare, consumul mediu de apă potabilă/persoană/lună este 2 mc. O familie este formată, în medie, de 2,5 persoane.
 • Creșterea de preț propusă, la apă potabilă, este 0,35 lei/mc, iar la canalizare creșterea este de 1,15 lei/mc.
 • Consumul mediu la canalizare este 2,16 mc/persoană/lună.

Astfel:

Majorarea de preț este 0,94 lei/persoană/lună în cazul apei potabile și 2,48 de lei/persoană/lună. Practic, majorarea totală este de 3,42 de lei/persoană/lună.

 1. Prin proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” s-au realizat:
 • Analiza instituțională a societății;
 • Gradul de suportabilitate al populației;
 • Analiza cost-beneficiu privind cheltuielile de exploatare și implementare a Proiectului;

Pentru implementarea Proiectului, Apa Prod SA trebuie să asigure o cofinanțare de 6% din valoarea totală. Această cofinanțare urmează să fie asigurată dintr-un credit extern și din fonduri proprii.

Ultima aprobare a prețului pentru apa potabilă și pentru canalizare s-a făcut în anul 2015 prin Avizul nr. 314944/01.07.2015 și aprobat prin Hotărârea ADI Aqua Prest Hunedoara nr. 24/18.11.2015.

Necesitatea majorării prețului la apă potabilă și canalizare este motivată de faptul că în perioada 2015-2019 a crescut nivelul anumitor costuri din cauza mai multor influențe: creșterea arie de operare, punerea în funcțiune a noilor stații de epurare, creșterea prețurilor la materiale, energie electrică, servicii etc. Cheltuielile cu amortizarea s-au majorat din cauza creșterii valorii activelor proprii și, de asemenea, au crescut cheltuielile cu redevența aferentă patrimoniului public dat în administrare, prin punerea în funcțiune a noilor investiții realizate prin fonduri europene și prin preluarea de la UAT-uri a investițiilor realizate de către acestea.

Tot în această perioadă, au crescut obligațiile societății privind rambursarea împrumuturilor aferente cofinanțării investițiilor realizate de către Apa Prod SA prin programe europene. Astfel, pentru Programul ISPA, societatea are contractat un credit în valoare de 5.700.000 euro cu scadență în anul 2027, iar pentru POS Mediu, Apa Prod SA are contractat un credit în valoare de 30.000.000 de lei, cu scadență în 2029. Sumele ce trebuie achitate anual pentru aceste două credite sunt în valoare de 6.911.255 lei.

De asemenea, în această perioadă, salariul minim pe aconomie s-a majorat astfel:

 • Începând cu iulie 2015, valoarea salariului minim a fost majorată de la 975 lei brut, la 1.050 lei;
 • Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.250 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.450 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.900 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.350 lei lunar;

Un alt motiv privind necesitatea creșterii tarifelor la SC Apa Prod SA este faptul că urmează să se semneze un nou contract de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara în perioada 2014-2020 (POIM), iar Apa Prod SA va avea o cotă de finanțare a acestuia care va trebui susținută printr-un nou credit bancar pentru care societatea va trebui să îndeplinească condițiile de eligibilitate cerute de bănci în vederea suportării noilor rate.

 1. Societatea nu are datorii la principalii furnizori, fiind în termen cu plățile către aceștia.

Salariile și tichetele de masă au fost achitate în tot operatorul. În acest sens, situația menționată la Geoagiu nu este reală.

Biroul de presă

Comunicat de presă

Operatorul regional Apa Prod SA anunță intenția de modificare a prețului apei potabile furnizate și a tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare, în baza avizului emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, după cum urmează:

Apă potabilă – 4,11 lei/mc exclusiv TVA (9%)

Canalizare-epurare – 3,65 lei/mc exclusiv TVA (9%)

Noile prețuri/tarife au fost avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (aviz nr. 707014/13.06.2019).

Prețul și tariful, menționate mai sus, urmează să fie aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Prest, în conformitate cu prevederile art. 35, alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în avizul ANRSC, din data de 13 iunie 2019.

Necesitatea modificării prețului si tarifului vine ca urmare a creșterii costurilor de producție cauzate de majorările succesive, din ultimii ani, a prețurilor energiei electrice, combustibililor, materiilor prime și materialelor utilizate în procesele de:

 • captarea, tratarea, distribuția apei potabile
 • preluare, transport, epurare ape uzate și a celor pluviale – preluate tot de rețeaua de canalizare menajeră.

Influențele în costuri s-au manifestat în condițiile în care numărul mediu de personal din cadrul Apa Prod SA a rămas relativ constant, însă complexitatea activităților desfășurate, precum și aria de operare, au crescut semnificativ.

Ultima majorare a prețului/tarifului practicate de către Apa Prod SA s-a făcut în anul 2015.

Noile prețuri/tarife vor intra în vigoare după ce vor fi aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest” și se vor aplica în toată aria de operare a Apa Prod SA.

 

Ziua Mondială a Apei

Apa Prod SA marchează Ziua Mondială a Apei. Pornind de la tema anului 2019 – „Apa este un drept universal” – ne propunem organizarea unor acțiuni educative, diferite de anii precedenți, care îi vizează atât pe copii, cât și pe adulți. Acțiunile se vor organiza în perioada 18-22 martie 2019, în aer liber, în trei locații: Deva, Hunedoara și Brad, vor cuprinde o expoziție de fotografie și jocuri pentru copii.

Astfel, miercuri, 20 martie vă așteptăm în Parcul Tineretului din municipiul Hunedoara, joi, 21 martie în Parcul Tineretului din municipiul Brad, iar vineri, 22 martie în Piața Victoriei din Deva. Acțiunile se vor desfășura între orele 10.00 și 17.00. Jocurile pentru copii vor începe după ora 12.00.

De asemenea, în cadrul activităților dedicate Zilei Mondiale a Apei, în zilele de 18, 19, 20, 21 și 22 martie vom deschide porțile tuturor obiectivelor pe care le administrăm, pentru toți cei care doresc să afle mai multe despre activitatea desfășurată de compania noastră. Cei interesați sunt rugați să anunțe prin e-mail la biroupresa.apaprod@yahoo.ro, prin mesaj privat pe pagina de Facebook a societății sau la numărul de telefon 0254 222 345, data, ora și locația pe care doresc să o viziteze.

 

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize