Localitatea Deva-Localitatea Hunedoara-Localitatea Băiţa-Localitatea Băiţa-Localitatea Brad-Localitatea Romoșel-Localitatea Hondol-Localitatea Păuliș-Localitatea Geoagiu-Băi-Localitatea Romoșel
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

Anexa 6 – HG478/2016

Model – Reclamaţie administrativă (1)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………

Sediul/Adresa ………………………………………………..

Data ………………………………………………………..

Stimate domnule/Stimată doamnă …………………………………..,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ………. din data de …………… am primit un răspuns negativ, la data de …………., de la ……………… (completaţi numele respectivului funcţionar).

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ………………………..

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ……………………

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării / netransmitere în termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,……………………………

(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ………………………….

Adresa …………………………………………….

Telefon ……………………………………………

Fax ……………………………………………….

 

Model – Reclamaţie administrativă (2)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………..

Sediul/Adresa …………………………………………….

Data …………………………………………………….

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………..,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ……… din data de ………… nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ……………………

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ………………..

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,…………………………..

(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ……………………..

Adresa ………………………………………..

Telefon ……………………………………….

Fax …………………………………………..

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize