Sistare apa rece Loc. Hunedoara-Localitatea Hunedoara-Localitățile: Păclișa, Totești, Reea și Cârnești-Localitatea Simeria-Localitatea Deva-Localitatea Deva-Localitatea Brad-Localitatea Gurasada-Localitatea Certeju de Sus-Localitatea Hunedoara
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

INFORMAȚII CONTRACTARE

  • De ce să încheiaţi un nou contract?

În conformitate cu legislaţia din domeniu ( Ordinul 90/2007 ) care reglementeaza contractul cadru, se impune reînnoirea contractelor între operatorii şi utilizatorii de servicii de utilitate publică, fapt care implică şi înlocuirea unor contracte deja existente. 

Invităm toţi utilizatorii care nu şi-au reînnoit contractul cu SC Apa Prod SA să facă acest lucru. Veţi beneficia de serviciile noastre într-un cadru reglementat legislativ. Este bine să ştiţi că în noua formă de contract există clauze care sunt în avantajul dumneavoastră imediat, cum ar fi declararea sau modificarea suprafeţei de pe care este colectată şi drenată apa meteorică. 

  • Cum procedaţi pentru încheierea unui contract?
Întocmirea şi depunerea dosarului se face la sediul SC Apa Prod SA din Deva, respectiv la Centrele Operaţionale din Hunedoara, Simeria, Brad, Călan, Haţeg, Geoagiu şi Pui între orele 7.00 – 15.00 de Luni până Vineri, de către client, asistat de salariaţii noştri cu atribuţii în domeniul contractelor. Procesarea dosarului şi întocmirea contractului este în sarcina SC Apa Prod SA 

  • Documente necesare:Persoane fizice:

– act de identitate – copie;
– act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, extras CF) – copie

Persoane juridice:


– act de proprietate (spațiu) – copie
– carte de identitate a reprezentantului legal – copie
– certificate de înmatriculare de la registrul comerțului – copie
– cont bancar
– ștampila societății


Asociații de proprietari: 


– copie după actul de constituire sau sentință judecătorească de înființare
– copie după codul de înregistrare fiscală
– copie după cartea de identitate președinte / administrator
– copie după extrasul C.F. sau declarație pe proprie răspundere cu suprafața deținută
– ștampila asociației

 

INFORMAȚII AVIZARE

 

Documentatia necesara in vederea obtinerii avizelor tehnice
 • fisa tehnica cu antetul companiei
 • certificat de urbanism
 • memoriu tehnic justificativ
 • plan de incadrare in zona
 • plan situatii existent si propus
Procedura pentru obtinerea avizelor:
Beneficiarul sau proiectantul care solicita avizul va depune la Registratura companiei SC APA PROD SA documentatia ceruta in doua exemplare.

La eliberarea avizului se achita 97,80 lei(TVA inclus) pentru “Aviz de amplasament retele apa–complexitate mica” sau 70,58 lei(TVA inclus) pentru “AVIZ de bransare definitiv–complexitate mica”, la caseria unitatii prin situatie de plata(factura + chitanta).

Incepand cu data de 15.09.2016 plata pentru avizele solicitate catre Comisia Tehnica de Avizare din cadrul SC Apa Prod SA se va face odata cu depunerea acestora la sediul unitatii, conform Dispozitiei nr.5/231 din 13.09.2016

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize