Localitatea Șoimuș-Localitatea Geoagiu - Joseni-Localitățile: Băiești, Rușor, Ohaba De Sub Piatră, Ciopeia, Hațeg, Silvașu De Jos, Silvașu De Sus, Cinciș-Cerna, Teliucu Inferior și Teliucu Superior-Localitatea Zeicani-Localitățile Teliucu Inferior , Teliucu Superior și Cinciș-Cerna-Localitățile: Gurasada, Câmpuri Surduc, Gothatea și Ulieș-Localitățile: Buceş, Buceş-Vulcan, Tarniţa, Grohoţele, Mihăileni, Stănija și După Piatră-Localitatea Deva-Localitatea Buceş-Localitatea Leșnic
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

În concordanță cu obiectivul general al strategiei de transformare a companiei într-un operator regional modern, care să furnizeze servicii la nivelul standardelor europene impune, în materia resurselor umane, politica noastră este focalizată în direcția evidențierii potențialului uman existent, capabil să asigure aceste servicii la nivelul cerut și / sau identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru îmbunătăâirea tabloului ocupațional de specialitate și a nivelului de pregătire profesionala.

În acest context, misiunea Departamentului Resurse Umane este de a deveni un factor proactiv, cu rol determinant în asigurarea unui personal instruit și motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii. Având în vedere că procesul de constituire a operatorului unic se afla în derulare, analiza structurii organizatorice si de personal, precum si remodelarea acestora se vor realiza “din mers”, fara a produce întreruperi ori disfuncționalități în procesul tehnologic.

În principiu, politica de resurse umane se va axa pe următoarele direcții:

  • creșterea nivelului de competență profesională, orientată către client și grija pentru sănătatea populației și mediu;
  • obținerea unei repartiții echilibrate a resurselor umane pe aria de vânzare a operatorului, funcție de specificul și ponderea activităților desfășurate pe spații;
  • instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potențial de performare la standardele de competitivitate cerute de mediul concurențial extern, orientat cu prioritate pe selecția internă;
  • construirea unei culturi organizaționale proprii;
  • respectarea previziunilor financiare, respectiv redimensionarea resurselor umane la un nivel de necesar strict tehnologic.

Strategia de resurse umane este integrată în strategia afacerii și urmărește ca prin intervențiile asupra resurselor umane ca organizare, recrutare și selecție, performanță, dezvoltare și servicii sociale din firmă, să răspundă cerințelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Strategia de resurse umane a firmei Apa Prod SA este de a asigura o forță de muncă instruită și motivată care să contribuie, prin continua îmbunătățire a performanțelor individuale și de echipă, la atingerea obiectivelor afacerii.

Pentru implementarea strategiei, departamentul de resurse umane trebuie să-și asigure resursele și competențele necesare acestui proces, pe termen mediu.

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize