Null

Main Content

www.fonduri-ue.ro

S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare implementează Proiectul «SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020« cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod SMIS: 2014+102578.

Contractul de finanțare s-a semnat în data de 30.03.2017 între S.C. APA PROD S.A. Deva în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

Perioada de implementare a Proiectului este de 56 luni, respectiv între data 01.05.2017 și data de 31.12.2021.

Valoarea totală a Proiectului este de 5.114.757,91 lei fără TVA, din care:

· Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 4.347.544,23 lei;

· Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 716.066,12 lei;

· Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (bugete locale): 51.147,56 lei.