Calendar activitati:


Pagina S.C. APA PROD S.A. Deva   

Plan de acțiune privind protecția surselor de apă

Bun Venit!

Compania S.C. APA PROD S.A. Deva a finalizat lucrările executate în cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.

În aria de proiect lucrările de investiții la tratarea şi distribuirea apei potabile şi la colectarea şi tratarea apei uzate, s-au implementat pentru Aglomerările Deva (incluzând localităţile Deva, Archia, Sântuhalm), Hunedoara (incluzând localitățile Hunedoara, Răcăștie, Hășdat), Brad (incluzând localitățile Brad, Crișcior, Valea Bradului, Țărățel) Simeria, Hațeg (incluzând localitățile Hațeg, Sântămăria Orlea), Călan (incluzând localităţile Călan, Strei, Strei Sângeorgiu, Ohaba Strei, Strei Săcel), localizate în Judeţul Hunedoara şi au avut ca rezultat conectarea la sistemul centralizat de apă și canalizare a cetăţenilor din aglomerări şi conformitatea obiectivelor existente cu reglementările directivelor UE.

Compania S.C. APA PROD S.A. Deva a semnat împreună cu Ministerul Fondurilor Europene Contractul de Finanțare nr. 5/08.11.2016 pentru implementarea Proiectului ”Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” având o durată de 33 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 75.257.313 lei cu TVA, din care finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune 52.627.556 lei.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

site hit counter