Sistare apa rece Loc. Hunedoara-Localitatea Hunedoara-Localitățile: Păclișa, Totești, Reea și Cârnești-Localitatea Simeria-Localitatea Deva-Localitatea Deva-Localitatea Brad-Localitatea Gurasada-Localitatea Certeju de Sus-Localitatea Hunedoara
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

Sistemul Integrat de Management (Calitate-Mediu-SSM)

În vederea realizării scopului și misiunii sale, APA PROD S.A. a implementat și dezvoltat un Sistem Integrat de Management, combinând cerințele standardelor implementate intr-un sistem coerent, unic, astfel ȋncât procesele care folosesc aceleași resurse – umane, materiale, infrastructură, financiare, informaționale – sunt interconectate pentru a îndeplini obiectivele stabilite, respectiv satisfacerea exigențelor clienților și părților interesate.

Sistemul Integrat de Management permite  fundamentarea conformă a actului decizional / managerial, precum și stabilirea direcțiilor pentru îndeplinirea eficace și eficientă a obiectivelor organizației. De la gestionarea necesităților angajaților și până la studierea performanțelor competitorilor, de la încurajarea bunelor practici și până la minimizarea riscurilor și maximizarea gradului de utilizare a resurselor, abordarea integrată a sistemului de  management referențial ales sprijină organizația să-și îndeplinească obiectivele strategice ale afacerii.

APA PROD S.A. are implementat și certificat un Sistem de Management Integrat

 (link  catre fisierul power point) în conformitate cu cerințele următoarelor standarde de referință:

  • SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității
  • SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu
  • SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă.

Organizația este acreditată RENAR, prin Laborator analiză apă furninzată, conform cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005 și este acreditată BRML, prin Laborator verificare metrologică contoare apă, conform cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005. Laboratoarele specializate în analiză apă/ ape uzate implementează, în vederea certificării, cerințele standardului  SR EN ISO/CEI 17025: 2018.

Managementul de vârf al APA PROD S.A. a adoptat o abordare  orientată spre client, care asigură identificarea necesităților și așteptărilor acestuia (prin analiza contractelor, chestionarelor și informațiilor obținute direct), convertirea acestora în cerințe ale proceselor și îndeplinirea lor, cu scopul creșterii gradului de satisfacție al clientului.

 

Managementul de vârf al APA PROD S.A. a definit şi documentat politica în domeniul managementului calităţii,  mediului și SSM. Aceasta este implementată şi aplicată la toate nivelurile structurii organizatorice ale organizaţiei, respectând cerinţele prevăzute în standardele de referinţă SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, a cerinţelor prevăzute în contracte sau formulate de părţile interesate. Obiectivele referitoare la managementul calităţii,  mediului si SSM sunt clar definite şi stabilite de către managementul de vârf al organizaţiei şi au alocate toate resursele necesare pentru îndeplinire.

 

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ  (link către politica)

 

CERTIFICĂRI (link către certificări)

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize