Localitățile: Boholt și Bălata-Localitatea Deva-Localitatea Hunedoara-Localitatea Hațeg-Localitatea Deva-Localitatea Geoagiu-Localitatea Geoagiu-Localitatea Boholt-Localitățile: Bejan, Păuliș și Chișcădaga-Localitatea Sântămăria Orlea
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com
CE ESTE ISPA?
Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul dintre cele trei instrumente de finantare nerambursabila (impreuna cu Phare si Sapard) care a sprijinit tarile candidate în pregatirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeana.
In Romania, ISPA a finantat, in perioada 2000-2006, proiecte in domeniul infrastructurii de mediu si de transport.

Astfel, prin programul ISPA, s-a urmarit in domeniul protectiei mediului, sprijinirea tarilor beneficiare in vederea alinierii standardelor de mediu la cele ale Uniunii Europene.

In acest domeniu, ISPA se concentreaza pe “investitii masive” legate de directivele de mediu, a caror implementare solicita costuri foarte importante. Ele se refera la urmatoarele domenii: rezerva de apa potabila, tratarea apelor reziduale, administrarea deseurilor solide si a celor periculoase si respectiv poluarea aerului.

DUPA ADERARE, ISPA A FOST INLOCUITA DE FONDUL DE COEZIUNE

Fondul de Coeziune este un instrument financiar identic cu Programul ISPA, presupunand:

 • aceleasi mecanisme de pregatire a proiectelor
 • aceleasi sectoare finantate
 • acelasi tip de co-finantare
 • sisteme de management si control similare.
România a beneficiat de finantare ISPA pana la momentul aderarii in alocari anuale de aproximativ 240 milioane euro, urmand ca dupa aderare (incepand cu ianuarie 2007) sa beneficieze de finantare prin Fondul de Coeziune, in alocari anuale de aproximativ 650 milioane euro.

Fondurile alocate sectorului de mediu pentru perioada 2007-2013 se ridica la peste 5,6 miliarde Euro. Aceasta finantare provine din doua fonduri ale Uniunii Europene – Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune (FC). Strategia si distributia acestor fonduri pe sectoare de mediu este realizata în cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu).

POS Mediu contine 5 axe prioritare corespunzatoare fiecarui sector de mediu finantat prin program si o axa prioritara de asistenta tehnica destinata sprijinirii AM POS Mediu / Organismelor Intermediare în managementul programului. Astfel, sunt finantate proiecte pentru sectoarele apa/apa uzata, managementul deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric, termoficare, protectia naturii, protectia împotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere. (sursa: https://www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm)

Pentru perioada 2007-2013, in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu au fost alocate pentru investitii de mediu 3,96 miliarde Euro din care 2,44 miliarde Euro pentru infrastructura de apa (sursa: https://www.mefromania.ro/wps/portal).

SUMAR PROIECT
MASURA ISPA PENTRU ORASELE DEVA SI HUNEDOARA

„Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare in orasele Deva si Hunedoara”.

A fost aprobata prin Memorandumul de finantare incheiat intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei si semnat la Bruxelles in data de 29.11.2005 si in 10.03.2006 la Bucuresti.

Obiectivele principale ale Masurii:

 • imbunatatirea sectorului de apa si apa uzata in Deva si Hunedoara si
 • asigurarea conformitatii legislatiei romanesti cu acquis-ul comunitar al Uniunii Europene.

Beneficiarul final si autoritatea contractanta pentru aceasta Masura ISPA este S.C. APA PROD S.A. DEVA.

Valoare totala a Masurii ISPA la finalizare este de 49.929.663,27 euro

PARTENERII MASURII ISPA

 1. Institutii implicate in Program
  • S.C. APA PROD S.A. DEVA (Beneficiar Final si Autoritate Contractanta)
  • Ministerul Economiei si Finantelor – Autoritatea de Management ex-ISPA
  • Ministerul Economiei si Finantelor – Oficiul de Plati si Contractare Phare
  • Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
  • Banca Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW
  • Consiliul Judetean Hunedoara
  • Consiliul Local Deva
  • Consiliul Local Hunedoara
 2. Grupuri tinta externe
  • Populatia din judetul Hunedoara
  • Agenti economici
  • Autoritati Locale
  • Mass-Media
  • Parteneri de afaceri ai S.C. APA PROD S.A. DEVA
  • ONG-uri
  • Etc.
 3. Grupuri tinta interne
  • Angajati ai S.C. APA PROD S.A. Deva / PIU
  • Alti colaboratori interni
DESCRIEREA INVESTIŢIILOR
LUCRARILE DE INVESTII DIN CADRUL MASURII ISPA

Contractul de lucrari nr. I: “Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare in Deva si Hunedoara” (intocmit conform FIDIC – Cartea Rosie)

Data semnarii contractului: 18.09.2007
Contractul de lucrari Nr.I – a fost finalizat la 29.06.2012.
Valoarea contractului: 26.414.493,09 Euro, fara TVA
Constructor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA ROMANIA

Contractul de lucrari nr. II: “Reabilitarea statiilor de tratare a apei, rezervoarelor si statiilor de pompare in Deva si Hunedoara” (intocmit conform FIDIC – Cartea Galbena)

Data semnarii contractului: 06.11.2007
Contractul de lucrari Nr.II – s-a incheiat la 29.11.2012 in urma emiterii Procesului –Verbal de receptie finala.
Valoarea contractului: 8.202.687,00 Euro, fara TVA
Constructor: AQUA ENGINEERING GmbH Austria

Contractul de lucrari nr. III: “Masuri temporare pentru protectia emisarilor in Deva si Hunedoara” (intocmit conform FIDIC – Cartea Rosie)

Data semnarii contractului: 11.11.2011
Contractul de lucrari Nr.III – a fost finalizat la 31.12.2011
Valoarea contractului: 1.698.440,88 Euro, fara TVA
Constructor: SC VIVA CONSTRUCT SRL DEVA ROMANIA

Contractul de servicii nr. IV: “Asistenta tehnica, supervizarea lucrarilor si publicitate”

IV.1. Asistenta tehnica si supervizarea Contractelor ISPA in Deva si Hunedoara

Data semnarii contractului: 11.05.2007
Contractul de lucrari Nr.IV.1. – a fost finalizat la 06.12.2011
Valoarea contractului: 5.395.547,00 Euro, fara TVA
Constructor: LOUIS BERGER SAS FRANTA

IV.2. Asistenta tehnica si supervizarea contractului de lucrari “Masuri temporare pentru protectia emisarilor in Deva si Hunedoara”

Data semnarii contractului: 13.05.2011
Contractul de lucrari Nr.IV.2. – a fost finalizat la 31.12.2011
Valoarea contractului: 45.917,96 Euro, fara TVA
Constructor: SC ECOROM SRL TG.MURES ROMANIA

DETALII CONTRACTE DE LUCRARI

Contractul de lucrari nr. I: “Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare in Deva si Hunedoara”

 • Reabilitarea conductelor de aductiune a apei Orlea – Deva si Hobita – Hunedoara
 • Inlocuirea a 38,417 km conducte distributie apa: 20,766 km in Deva si 17,651 km in Hunedoara
 • Reabilitarea a 23,013 km conducte de canalizare: 9,957 km in Deva si 13,056 km in Hunedoara
 • Constructia a 4 bazine stocare apa pluviala, 2 in Deva si 2 Hunedoara
 • Constructia a 5 statii de pompare ape uzate si pluviale: 3 in Deva si 2 in Hunedoara
 • Reabilitarea unei statii de pompare apa uzata in Deva
 • Constructia a 2 bazine de retentie apa pluviala in Deva

Contractul de lucrari nr. II: “Reabilitarea statiilor de tratare a apei, rezervoarelor si statiilor de pompare in Deva si Hunedoara”

 • Reabilitarea Statiei de tratare a apei Orlea (capacitate proiectata de 700l/s)
 • Reabilitarea captarii de apa de la Hobita
 • Constructia unei noi Statii de tratare a apei in Hunedoara cu 2 linii (capacitate proiectata de 330l/s per fiecare) se va construi pe terenul actualei statii de tratare
 • Reabilitarea a 5 rezervoare de apa din Deva (instalare debitmetre pt controlul pierderilor, dispozitive de clorinare, echipamente electrice si sisteme de control pt imbunatatirea functionarii)
 • Constructia unui nou rezervor de inmagazinare a apei in Deva (la Santuhalm)
 • Reconstructia unei statii de pompare apa in Deva
 • Reabilitarea unei statii de pompare apa in Deva
 • Reabilitarea a 4 rezervoare in Hunedoara
 • Constructia unui nou rezervor in Hunedoara
 • Reconstructia a 2 statii de pompare in Hunedoara
 • Reabilitarea unei statii de pompare in Hunedoara

Contractul de lucrari nr. III: “Masuri temporare pentru protectia emisarilor in Deva si Hunedoara”

 • Executia lucrarilor de amenajare canal deversor si instalare echipamente de aerare a apei uzate descarcata in raul Mures
 • Executia lucrarilor de amenajare canal deversor si instalare echipamente de aerare a apei uzate descarcata in raul Cerna

Contractul de servicii nr. IV.1. : “Asistenta tehnica si supervizarea Contractelor ISPA in Deva si Hunedoara”

 • Dezvoltarea unui plan de prevenire a poluarii la captare si asistenta la implementarea acestuia
 • Finalizarea si asistenta pentru implementarea unui plan de actiune pentru apele uzate industriale
 • Dezvoltarea unei strategii complete de management al namolului
 • Asistenta pentru dezvoltarea si implementarea unui plan pe termen lung pentru reducerea infiltratiilor si pierderilor
 • Dezvoltarea unui plan de functionare si intretinere pentru a optimiza managementul activelor si asistenta pentru implementarea planului
 • Intarire institutionala pentru dezvoltarea, monitorizarea si imbunatatirea managementului proiectului
 • Masuri de publicitate si un plan de actiune pentru constientizarea consumatorilor cu privire la mediu, sanatate si aspectele sanitare cat si asupra consumului rational de apa
 • Revizuirea si actualizarea Master Plan-ului si pregatirea Aplicatiei pentru Fondurile de Coeziune pentru faza II de investitii
 • Supervizarea lucrarilor ce se vor executa in cadrul celor trei contracte de lucrari include managementul si supervizarea celor trei contracte de lucrari.
 • Indeplinirea in general a tuturor indatoririlor “Inginerului” asa cum se specifica in FIDIC – conditiile de contractare din “Cartea Rosie” pentru contractul I si conditiile de contractare pentru constructii din “Cartea Galbena” pentru contractul II, pentru proiectare si constructie.
 • Sprijin international si local necesar pentru a se asigura calitatea lucrarilor executate de catre contractori.

Contractul de servicii nr. IV.2. : Asistenta tehnica si supervizarea contractului de lucrari “Masuri temporare pentru protectia emisarilor in Deva si Hunedoara”

 • Asistenta tehnica pentru pregatirea documentatiei de atribuire pentru contractul de lucrari
 • Supervizarea lucrarilor executate in cadrul contractului
INFORMATII
In cadrul Masurii ISPA s-au depus eforturi considerabile ca atat populatia afectata de lucrarile acestui program de investitii dar si toate partile implicate in proiect sa cunoasca atat efectele de scurta durata, dar mai ales beneficiile pe termen lung, datorate implementarii Masurii. O componenta importanta a Masurii ISPA a fost campania de informare si constientizare a opiniei publice organizata si sustinuta de SC APAPROD SA DEVA impreuna cu Consultantul care a asigurat asistenta tehnica in cadrul Masurii ISPA (consortiu international de firme condus de catre Louis Berger SAS, Franta). 

Calendarul activitatilor de promovare a Masurii ISPA 

Inca de la inceputul proiectului s-au organizat evenimente publice cum ar fi lansarea oficiala a proiectului, conferinte de presa, etc. La aceste evenimente au participat atat autoritati publice locale, reprezentanti ai mass-mediei locale si regionale, reprezentanti ai echipei Consultantului dar si ai Constructorilor care au executat lucrarile de investitie, angajati ai SC APAPROD SA DEVA. Mass-media a reflectat pozitiv toate aceste evenimente in ziarele si pe posturile locale de televiziune si radio, oferind informatii de interes public de actualitate despre progresul implementarii Masurii ISPA.


Alte activitati de promovare a masurii ISPA: 

  • Prezentare videoclip ISPA Final:

  • Prezentare videoclip I:

  • Prezentare videoclip II:

  • Panouri pentru promovarea investitiilor ISPA amplasate in municipiile Deva si Hunedoara:
  • Panoul pentru Contractul de Lucrari I:

   Click pentru a mari poza

  • Panoul pentru Contractul de Lucrari II:

   Click pentru a mari poza

  • Panoul pentru Contractul de Lucrari III:

   Click pentru a mari poza

 • Buletinul lunar informativ al Masurii ISPA – prima editie a fost distribuita incepand cu luna Aprilie 2008 .
 • Posterul informativ dedicat Masurii ISPA a fost postat atat in birourile APAPROD cat si in sediile Consiliilor Locale din Deva si Hunedoara si Consiliul Judetean Hunedoara.
 • Banner-ul publicitar al Masurii a fost postat in locuri vizibile si circulate din municipiile Deva si Hunedoara.

  Click pentru a mari poza Click pentru a mari poza

  Cub informativ referitor la echivalenta unui mc de apa
  Click pentru a mari poza

 • Fluturasii informativi referitori la investitiile derulate in cadrul masurii ISPA au fost distributi incepand cu luna aprilie 2008.
 • Site-ul de web al companiei APAPROD a fost actualizat periodic in asa fel incat sa reflecte progresul inregistrat de companie, serviciile sale imbunatatite dar mai ales sa ofere tuturor celor interesati informatii legate de implementarea Masurii ISPA. Site-ul a fost functional incepand cu septembrie 2008.
 • Trei videoclipuri au fost produse si difuzate prin intermediul Televiziunilor locale din municipiile Deva si Hunedoara, pentru o mai buna informare a opiniei publice, pe toata durata implementarii Masurii ISPA.
 • Fluturasi informativi si brosura “Poveste de succes” au fost realizati si vor fi distribuiti in perioada urmatoare cu ocazia inchiderii Masurii ISPA.
 • Comunicate de presa au fost publicate/difuzate pe perioada de implementare a masurii ISPA pentru a mentine o buna legatura cu mass-media si a asigura un flux continuu de informatie actualizata catre opinia publica. De asemenea, atat conducerea APAPROD cat si Unitatea de Implementare a Proiectului impreuna cu echipa Consultantului au oferit reprezentantilor mass-media informatii de actualitate dar mai ales de interes public.
Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize