Localitatea Deva-Localitățile: Gothatea, Valea Vicii, Ulieș, Gurasada și Câmpuri Surduc-Localitatea Brad-Localitatea Romos-Localitatea Brad-Localitatea Baia de Criş-Localitatea Deva-Localitatea Brad-Localitatea Gelmar-Localitatea Bălata
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

Comunicat de presă

Având în vedere declarațiile făcute de consilierul județean, Ovidiu Vlad, în cadrul ședinței extraordinare a CJ Hunedoara, cu privire la acordarea unui mandat reprezentantului UAT județul Hunedoara în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest”, facem următoarele precizări:

 1. Directorul Tehnic și Directorul Economic al Apa Prod SA au fost prezenți la începutul ședințelor în comisii de specialitate și au răspuns întrebărilor consilierilor județeni.
 1. A fost depusă o solicitare de aprobare a noilor prețuri și tarife la ANRSC, în baza Ordinului 65/2007, la data de 07.02.2019, după trei ani de la ultima majorare tarifară. De asemenea, a fost depus la ADI Aqua Prest un memoriu justificativ cu toate informațiile privind necesitatea majorării prețului/tarifului. Toate aceste informații au fost transmise și consilierilor județeni.
 1. Proiectul de majorare a prețului/tarifului a fost în dezbatere publică, pe site-ul CJ Hunedoara.
 1. În ceea ce privește studiul de impact invocat de domnul consilier județean, precizăm că:
 • Consumul mediu lunar de apă potabilă / persoană în municipiul Deva este 2,7 mc. În restul ariei de operare, consumul mediu de apă potabilă/persoană/lună este 2 mc. O familie este formată, în medie, de 2,5 persoane.
 • Creșterea de preț propusă, la apă potabilă, este 0,35 lei/mc, iar la canalizare creșterea este de 1,15 lei/mc.
 • Consumul mediu la canalizare este 2,16 mc/persoană/lună.

Astfel:

Majorarea de preț este 0,94 lei/persoană/lună în cazul apei potabile și 2,48 de lei/persoană/lună. Practic, majorarea totală este de 3,42 de lei/persoană/lună.

 1. Prin proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” s-au realizat:
 • Analiza instituțională a societății;
 • Gradul de suportabilitate al populației;
 • Analiza cost-beneficiu privind cheltuielile de exploatare și implementare a Proiectului;

Pentru implementarea Proiectului, Apa Prod SA trebuie să asigure o cofinanțare de 6% din valoarea totală. Această cofinanțare urmează să fie asigurată dintr-un credit extern și din fonduri proprii.

Ultima aprobare a prețului pentru apa potabilă și pentru canalizare s-a făcut în anul 2015 prin Avizul nr. 314944/01.07.2015 și aprobat prin Hotărârea ADI Aqua Prest Hunedoara nr. 24/18.11.2015.

Necesitatea majorării prețului la apă potabilă și canalizare este motivată de faptul că în perioada 2015-2019 a crescut nivelul anumitor costuri din cauza mai multor influențe: creșterea arie de operare, punerea în funcțiune a noilor stații de epurare, creșterea prețurilor la materiale, energie electrică, servicii etc. Cheltuielile cu amortizarea s-au majorat din cauza creșterii valorii activelor proprii și, de asemenea, au crescut cheltuielile cu redevența aferentă patrimoniului public dat în administrare, prin punerea în funcțiune a noilor investiții realizate prin fonduri europene și prin preluarea de la UAT-uri a investițiilor realizate de către acestea.

Tot în această perioadă, au crescut obligațiile societății privind rambursarea împrumuturilor aferente cofinanțării investițiilor realizate de către Apa Prod SA prin programe europene. Astfel, pentru Programul ISPA, societatea are contractat un credit în valoare de 5.700.000 euro cu scadență în anul 2027, iar pentru POS Mediu, Apa Prod SA are contractat un credit în valoare de 30.000.000 de lei, cu scadență în 2029. Sumele ce trebuie achitate anual pentru aceste două credite sunt în valoare de 6.911.255 lei.

De asemenea, în această perioadă, salariul minim pe economie s-a majorat astfel:

 • Începând cu iulie 2015, valoarea salariului minim a fost majorată de la 975 lei brut, la 1.050 lei;
 • Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.250 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.450 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.900 lei lunar;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.080 lei lunar;

Un alt motiv privind necesitatea creșterii tarifelor la SC Apa Prod SA este faptul că urmează să se semneze un nou contract de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara în perioada 2014-2020 (POIM), iar Apa Prod SA va avea o cotă de finanțare a acestuia care va trebui susținută printr-un nou credit bancar pentru care societatea va trebui să îndeplinească condițiile de eligibilitate cerute de bănci în vederea suportării noilor rate.

 1. Societatea nu are datorii la principalii furnizori, fiind în termen cu plățile către aceștia.

Salariile și tichetele de masă au fost achitate în tot operatorul. În acest sens, situația menționată la Geoagiu nu este reală.

Biroul de presă

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize