Localitatea Deva-Localitatea Hunedoara-Localitatea Băiţa-Localitatea Băiţa-Localitatea Brad-Localitatea Romoșel-Localitatea Hondol-Localitatea Păuliș-Localitatea Geoagiu-Băi-Localitatea Romoșel
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

În anul 1901, când Deva era o comună cu 7.000 de locuitori, s-a constatat necesitatea unui apeduct sau a unei fântâni arteziene care să fie localizată pe crestele Cetății Devei.

În 1907 autoritățile de la acea vreme au alocat primii bani, 220.000 de coroane, pentru construcția apeductului și a unei rețele de canalizare ale comunei. În același an, în Deva erau 8.500 de locuitori iar capacitatea apeductului și a canalizării au fost calculate pentru 10.000 de persoane, aproximativ 100 l/loc/zi.

În 1941, odată cu dezvoltarea economică a Devei și creșterea populației, s-a început construcția unei uzine de apă – Sursa de apă Horogos, amplasată la nord de Deva. Sursa a fost construită în două etape: prima în 1941, iar a doua în 1962. Captarea apei la această sursă se făcea dintr-un strat acvifer subteran prin intermediul a 14 puțuri forate, de mică adâncime. Captarea apei din puțuri de făcea prin intermediul unei stații de pompare, amplasate la ”capătul frontului de puțuri”, printr-o conductă de aspirație de 900 m lungime, cu diametrul de 300 mm și 500 mm.

În 1963, din cauză că Uzina de Apă Horogos nu mai avea capacitatea necesară alimen- tării cu apă a populației, s-a hotărât crearea unei noi surse de alimentare cu apă în satul Batiz, pe malul stâng al Râului Strei.

În perioada 1971-1973 s-a realizat stația de tratare a apei și conducta de aducțiune a apei brute. Apa brută era tratată cu var și sulfat de aluminiu. După tratarea cu reactivi, apa era condusă spre două decantoare, iar din decantoare în stația de filtre, apoi în stația de clorinare și în stația de pompare.

În căutarea unei surse de apă care să asigure necesarul de apă potabilă cu costuri mai mici, s-a construit în perioada 1984-1985 Sursa de Apă Orlea, de unde apa este adusă către municipiul Deva gravitațional. Sursa este amplasată pe Râul Mare, în aval de lacul de acumulare al Uzinei Hidrotehnice Hațeg. Captarea apei se face din lacul de acumulare Hațeg. De la priza de captare, apa brută este adusă gravitațional către Stația de tratare a apei, apoi în Stația de reactivi, în Decantor, Stația de filtre și Stația de clorinare.

1951 – Întreprinderea comunală regională Deva
1959 – 1969 Întreprinderea de gospodărie orășenească Deva

1970 – 1972 Întreprinderea de gospodărie comunală și locativă Deva

1973 – 1977 Întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Hunedoara-Deva

1978 – 1990 Grupul întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă Hunedoara-Deva

1991-1998 Regia autonomă de gospodărie comunală și loca- tivă Deva

1998-2001 S.C. Apaterm S.A. Deva
2001 – 2004 S.C. Apaserv S.A. Deva și S.C. Apa Prod S.A.

Deva
2005 S.C. Apa Prod S.A. Deva

       

Investiții majore

1901 S-a construit un apeduct cu apă dintr-un izvor de pe dealul Colț al Cetății Deva și cu ajutorul fântânilor de catare din aluvionul râului Mureș

1941-1962 A fost realizată sursa de apă Horogos, uzina de apă veche

1970 A fost realizată sursa de apă Batiz

1984-1985 A fost realizată sursa de apă Orlea

2003 S-a demarat Programul SAMTID, finanțat de Uniunea Europeană, care a avut ca scop înlocuirea conductelor principale de distribuție a apei

2005 S-a demarat proiectul ISPA, finanțat de Uniunea Europeană, pentru a realiza reabil- itarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiile Deva și Hunedoara

2013 S-a demarat proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de și apă uzată în Județul Hunedoara”, finanțat prin POS Mediu I

2016 S-a demarat proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de și apă uzată în Județul Hunedoara”, finanțat prin POIM

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize