Sistare apa rece Loc. Hunedoara-Localitatea Hunedoara-Localitățile: Păclișa, Totești, Reea și Cârnești-Localitatea Simeria-Localitatea Deva-Localitatea Deva-Localitatea Brad-Localitatea Gurasada-Localitatea Certeju de Sus-Localitatea Hunedoara
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com
Misiunea, viziunea companiei
Furnizarea unui serviciu de calitate (la parametrii calitativi, cantitativi, în regim permanent) la un cost suportabil, în conditii de eficienta economica.

Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare într-o maniera performantă şi nediscriminatorie constituie o condiţie esentială pentru companie. Aceasta presupune administrarea bunurilor, activităţilor şi serviciilor aferente sistemului public de captare, tratare şi transport al apei potabile pentru localităţile din Valea Streiului ,Valea Muresului şi Bazinul Crisului în interesul general al cetăţenilor, având ca principal obiect de activitate gospodarirea resurselor de apă în sistemul regional Strei-Mureş şi Criş şi furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în aceeasi arie.


Perspectiva operatională
Principalele directii urmarite pentru perioada curenta si urmatoare, din punct de vedere operational, vor fi:

 • cresterea calitatii serviciului prin reducerea numarului si duratei interventiilor care duc la sistarea temporara a furnizarii apei, extinderea gamei de servicii în interesul clientilor si urmarirea indicatorilor de performanta statuati ca relevanta;
 • controlul si reducerea pierderilor de apa, prin reabilitarea retelelor de distributie a apei, precum si prin urmarirea si eliminarea pierderilor în retea.

Ne propunem dotarea echipelor de intervenţie cu utilaje si echipamente performante, eficientizarea activitatii de interventie, instituirea unui sistem de management energetic, introducerea unui sistem de monitorizare si control a pierderilor, controlul strict al balantei de apa si depistarea consumurilor frauduloase.


Dezvoltarea
Desideratul de proximitate în dezvoltarea companiei îl constituie consolidarea ca operator regional în domeniu prin:

 • modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare – epurare din zona de operare
 • modernizarea tehnologiilor pentru captare, aductiuni, rezervoare, statii de pompare si retele de distrubutie.
Scopul final îl constituie furnizarea unui serviciu competitiv pe piata, la standarde occidentale privind protectia mediului si calitatea apei.

În atingerea acestor tinte avem în vedere facilitatile oferite de programele de investitii (ISPA, SAMTID), dar si identificarea si alocarea de resurse interne pentru acreditarea laboratoarelor, instituirea de sisteme de monitorizare a calitatii apelor uzate descarcate în reteaua de canalizare de catre agentii economici si a unui program de extindere a serviciului în localitati care nu dispun de sisteme locale de alimentare cu apa ori riverane sistemelor centralizate.


Perspectiva comercială
Din punct de vedere comercial, compania îsi propune sa genereze venituri care sa acopere costurile totale si seviciul datoriei prezent si viitor. Pentru aceasta se stabilesc urmatoarele obiective:

 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apa
 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare
 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii conexe
 • Cresterea gradului de colectare

Proiecţiile financiare
Cerinta de baza pentru compania noastra, în calitate de operator unic regional o constituie eficientizarea economica a noii structuri care se afla în curs de consolidare. În context, directia de baza o reprezinta respectarea previziunilor financiare omogenizate la nivel de operator, prin:

 • controlul creantelor
 • noi metodologii de stabilire a tarifelor
 • promovarea managementului centrelor de cost
 • atragerea cofinantarii prin programe de investitii comunitare
 • atragerea capitalului privat prin promovarea formelor de gestiune delegata.

Resurse umane
Reorganizarea activitatii operatorului potrivit standardelor comunitare presupune reconsiderarea calitativa ai cantitativa a resurselor umane cu care opereaza compania, dar si regândirea activitatii în sine de resurse umane, în sensul transformarii acesteia într-un factor proactiv, prin promovarea managementului resurselor umane.
Ne propunem:

 • crearea unei noi structuri organizatorice, flexibile, care sa raspunda misiunii companiei
 • rescrierea politicilor specifice pentru acoperirea tuturor ariilor din sfera managementului resurselor umane
 • asigurarea cu un personal bine dimensionat si competent în raport de cerintele activitatilor operative
 • definirea unei culturi organizationale proprii.

În esenta, valorificând oportunitatile oferite de consultanta de specialitate, vom proceda la o analiza a posturilor, concomitent cu reevaluarea personalului în raport de cerintele posturilor, pentru determinarea necesarului optim de personal, identificarea activitatilor nenecesare, recalificarea si reinstruirea personalului, revizuirea sistemului de recompense, precum si pentru modelarea comportamentala a acestuia, în special privind orientarea catre client.


OBIECTIVE STRATEGICE

Eficienţa economică
 • Respectarea previziunilor financiare;
 • Controlul creantelor;
 • Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât sa se asigure în masura cât mai mare autofinantarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare;
 • Masurarea si monitorizarea eficientei serviciilor prin promovarea managementelor centrelor de cost, pentru asigurarea unui pret de cost minim;
 • Realizarea si asigurarea cofinantarii programelor UE de Investitii;
 • Asigurarea finantarii proiectelor complexe de investitii prin folosirea creditelor pe termen mediu si lung;
 • Atragerea capitalului privat pentru finantarea investitiilor, prin promovarea formelor de gestiune delegata.
Modernizarea serviciilor operaţionale
 • Implementarea unui sistem de control si reducere a pierderilor;
 • Asigurarea furnizarii, la cel mai scazut pret posibil, de servicii de calitate si disponibilitate permanenta de apa potabila;
 • Întocmirea balantei de apa pentru fiecare oras;
 • Instituirea zonelor de presiune sub sistem de contorizare pe tronsoane;
 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii specifice.
 Orientarea către client
 • Activitatea şi atitudinea companiei trebuie sa aiba în centrul atentiei, clientul;
 • Instituirea de niveluri de servicii (NS) masurabile, la consumatori, a indicatorilor de calitate ai serviciului la iesirea din sistemul prestatorului, total transparente;
 • Preluarea de catre autoritatea locala a protectiei sociale pentru extinderea sistemelor, acolo unde costurile depasesc capacitatea de plata a utilizatorilor finali;
 • Informarea publica eficienta, eliminarea birocratiei si prevenirea coruptiei;
 • Educarea consumatorilor.
 Competenţa profesională
 • Dezvoltarea continua a resurselor umane în scopul obtinerii de performanta în domeniu, reorganizarea firmei pentru a putea raspunde misiunii;
 • Promovarea managementului calitatii;
 • Instruirea continua a personalului, în vederea însusirii tehnicilor si tehnologiilor moderne;
 • Implementarea unui sistem informatic integrat.
 Grija pentru mediu
 • Gestionarea rationala a resurselor;
 • Implementarea tehnologiilor moderne de epurare, conforme cu standardele europene de calitate;
 • Aplicarea celor mai adecvate tehnologii de protectie a mediului la poluarile sistemice si accidentale;
 • Intarirea disciplinei de aplicare a legislatiei de protectie a mediului pentru evacuarea apelor uzate în sistemele de canalizare;
 • Implementarea sistemului de monitorizare a parametrilor de mediu rezultati din functionarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Atragerea surselor de finantare nerambursabile în realizarea investitiilor de protectie a mediului;
 • Atragerea sprijinului autoritatilor locale în cofinantarea investitiilor pentru protectia mediului.
Grija pentru sănătatea populaţiei
 • Furnizarea apei potabile în conditii de calitate, conforme cu legislatia autohtona şi cerintele UE;
 • Implementarea sistemului de monitorizare a calitatii apei.
Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize