Localitatea Deva-Localitățile: Gothatea, Valea Vicii, Ulieș, Gurasada și Câmpuri Surduc-Localitatea Brad-Localitatea Romos-Localitatea Brad-Localitatea Baia de Criş-Localitatea Deva-Localitatea Brad-Localitatea Gelmar-Localitatea Bălata
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

Legislația în vigoare prevede plata de către utilizator a apei meteorice, cunoscute „în popor” sub numele de apă de ploaie. Facturarea apei meteorice este reglementată prin HG 188/2002 modificată și completată prin:
– HG 352/2005 pentru aprobarea normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare;
– Standardul Roman 1846-1:2006 si 1846-2:2007 privind coeficienții de scurgere a apelor pluviale.

Lunar, Administrația Națională de Meteorologie, prin Stațiile Meteo, emite buletine în care sunt precizate cantitățile de apă căzute în fiecare localitate în parte. Deoarece această apă meteorică se scurge în canalizarea localităților, operatorii de apă și canalizare facturează către utilizatori cantitatea rezultată în urma calculului specific. Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de ANM pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi.
În cadrul contractelor de furnizare se utilizează formule de calcul analitic, aplicabile fiecărui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate tot analitic.

Calculul cantității de apă meteorică este rezultat din:

– Suprafața folosită de utilizator expusă ploii sau zăpezii, măsurata în mp
– Cantitatea de apă comunicată de Stația Meteo
– Coeficientul de scurgere a apelor pluviale în funcție de natura suprafeței, prevăzut in standardul român.

Formula de calcul este următoarea:

Q = 0,001 x S x A x f, unde
Q= cantitatea de apă metetorică
S= suprafața declarată de utilizator și stabilită de comun acord cu operatorul
A=cantitatea comunicată de Stația Meteo
f= coeficientul de scurgere

Apa Prod SA Deva nu vinde apă meteorică, ci facturează serviciul de canal apă meteorică.
Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize