Null

Main Content

Stadiul proiectului

Implementarea Contractului de servicii “Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”,

ETAPA 1 - Elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicației de Finanțare.

CONTRACT DE SERVICII

banner