Null

Main Content

PROGRES LUNAR

Activități în desfășurare la data de 01.05.2019 :

• Elaborare studiu de fezabilitate preliminar care cuprinde lista de investiții definitivată pentru faza SF;

• Elaborarea studiilor la faza SF, în etapa I , respectiv :

- studiu geotehnic;

- studiu hidrogeologic;

- studiu privind tratabilitatea;

- studiu privind calitatea apei potabile;

- studiu privind balanța apei;

- studiu de infiltrații și inspecții CCTV;

- studiu de inundabilitate;

- studiu topografic;

- expertize lucrări edilitare;

- expertize structuri, alte studii și/sau expertize necesare la SF.

- analiza instituțională

- strategie de gestionare a nămolului

- analiza cost - beneficiu

Progres fizic: 7,45%

Progres financiar: 0%

banner