Null

Main Content

REZULTATELE PROIECTULUI

Rezultatele așteptate ale asistenței tehnice privind sprijinul în pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 sunt :

• Depunerea de către Beneficiar a Aplicației de finanțare și a documentelor suport aferente la autoritățile naționale și/sau comunitare competente, iar aceasta să fie evaluată și ulterior aprobată;

• Beneficiarul este organizat în mod eficient și are creată o structură capabilă să implementeze cu succes Proiectul;

• Elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației naționale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea Cererii de Finanțare și a Studiului de Fezabilitate aprobate;

• Proiectul aprobat să promoveze măsuri concrete de adaptabilitate la schimbările climatice prin construirea unei infrastructuri durabile de mediu în sectorul de apă și apă uzată;

• Contractele propuse în cadrul Proiectului au fost licitate în conformitate cu graficul de implementare a proiectului, operatorul regional beneficiind de suport pe perioada de derulare a licitației/licitațiilor;

• Cel puțin două seminarii organizate pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de Atribuire;

banner