Null

Main Content

www.fonduri-ue.ro

S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare implementează Proiectul «SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020« cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul de finanțare s-a semnat în data de 27.03.2017 între S.C. APA PROD S.A. Deva în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a Proiectului este de 6.137.709,49 lei cu TVA, din care finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune 4.347.544,23 lei.