Null

Main Content

Materiale de Promovare

Materiale de Promovare realizate în cadrul Proiectului “ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020”

► Click aici pentru PREZENTARE PROIECT

banner