Null

Main Content

Informații proiect

Strategia de accesare

Strategia de accesare a fondului de coeziune în scopul extinderii și reabilitării infrastructurii de apă și apă uzată la nivelul județului Hunedoara în perioada 2014-2020.

Informații generale

Proiectul „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al Proiectului este acordarea de asistență tehnică și sprijin managerial profesionist către autoritatea contractantă, cu scopul implementării portofoliului de proiecte de investiții în perioada de programare 2014-2020.

Rezultatele Proiectului

Rezultatele așteptate ale asistenței tehnice privind sprijinul în pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020

banner