COMPANIE » Resurse umane » Politica de Resurse umane
POLITICA DE RESURSE UMANE
În concordanta cu obiectivul general al strategiei de transformare a companiei într-un operator regional modern, care sa furnizeze servicii la nivelul standardelor europene impune, în materia resurselor umane, politica noastra este focalizat? în directia evidentierii potentialului uman existent, capabil sa asigure aceste servicii la nivelul cerut si / sau identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru îmbunatatirea tabloului ocupational de specialitate si a nivelului de pregatire profesionala.

În acest context, misiunea Departamentului Resurse Umane este de a deveni un factor proactiv, cu rol determinant în asigurarea unui personal instruit si motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii. Având în vedere ca procesul de constituire a operatorului unic se afla în derulare, analiza structurii organizatorice si de personal, precum si remodelarea acestora se vor realiza "din mers", fara a produce întreruperi ori disfunctionalitati în procesul tehnologic.

În principiu, politica de resurse umane se va axa pe urmatoarele directii:
  • cresterea nivelului de competenta profesionala, orientata catre client si grija pentru sanatatea populatiei si mediu;
  • obtinerea unei repartitii echilibrate a resurselor umane pe aria de vânzare a operatorului, functie de specificul si ponderea activitatilor desfasurate pe spatii;
  • instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de performare la standardele de competitivitate cerute de mediul concurential extern, orientat cu prioritate pe selectia interna;
  • construirea unei culturi organizationale proprii;
  • respectarea previziunilor financiare, respectiv redimensionarea resurselor umane la un nivel de necesar strict tehnologic.
Strategia de resurse umane este integrata în strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si servicii sociale din firma, sa raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Strategia de resurse umane a firmei Apa Prod SA este de a asigura o forta de munca instruita si motivata care să contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la atingerea obiectivelor afacerii.

Pentru implementarea strategiei, departamentul de resurse umane trebuie sa-si asigure resursele si competentele necesare acestui proces, pe termen mediu.
Link-uri utile | Informaţii utile | Harta Site-ului | Contact
© 2008. SC APA PROD SA DEVA. Toate drepturile rezervate