COMPANIE » Legislaţie
LEGISLAŢIE
 1. LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*actualizată*)
 2. serviciilor comunitare de utilităţi publice.
 3. LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizată*)
 4. serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
 5. LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 (*actualizată*)
 6. legea apelor.
 7. LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicata*)
 8. privind calitatea apei potabile.
 9. LEGE nr. 400 din 27 decembrie 2005
 10. privind aprobarea OUG nr.73/2005 pt.modificarea si completarea OUG nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane".
 11. ORDIN nr. 29 din 23 decembrie 1993
 12. pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.
 13. ORDIN nr. 798 din 31 august 2005(*actualizat*)
 14. privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare.
 15. ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007
 16. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
 17. ORDIN nr. 89 din 20 martie 2007
 18. pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
 19. ORDIN nr. 90 din 20 martie 2007
 20. pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.
 21. ORDIN nr. 92 din 20 martie 2007
 22. pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a consumatorilor, persoane fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia.
 23. ORDIN nr. 65 din 28 februarie 2007
 24. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
 25. HOTĂRÂRE nr. 472 din 9 iunie 2000
 26. privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apa.
 27. HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 (*actualizată*)
 28. pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.
 29. HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002 (*actualizată*)
 30. pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţă de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apă potabilă.
 31. HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005
 32. pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.
 33. HOTĂRÂRE nr. 522 din 28 aprilie 2009
 34. privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor.
 35. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)
 36. privind protecţia mediului
 37. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 (*actualizată*)
 38. privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române".
Link-uri utile | Informaţii utile | Harta Site-ului | Contact
© 2008. SC APA PROD SA DEVA. Toate drepturile rezervate