CLIENŢI » Întrebări frecvente
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
 1. Diferenţe faţă de contorul general
 2. Apometrul şi verificarea acestuia
 3. Cine răspunde de modul cum este executată şi întreţinută reţeaua interioară
 4. Întreruperea furnizării serviciilor fără anunţarea prealabilă
 5. Care este documntatia necesara in vederea obtinerii avizelor tehnice?
 6. Care este documentatia necesara pentru proiectare-bransamente si racorduri?
1. Cauzele diferenţelor între consumul înregistrat de contorul general de facturare şi suma consumurilor de apa din apartamente :

Contoarele.

Toţi producătorii mondiali de aparate de măsura certifică, în specificaţiile tehnice, existenţa unei toleranţe, care - în funcţie de tipul contorului şi de vechimea acestuia - poate ajunge până la +/- 5 %.


Dacă se sparge o ţeavă.

O pierdere apărută pe conductele din subsol este sesizabilă doar la o verificare efectuată de către un specialist. De asemenea, prezenţa apei în subsolul blocurilor este un indiciu al unei posibile pierderi. Deşi aceste cantităţi nu apar pe nici un contor de apartament, ele sunt înregistrate de contorul general!


Scurgeri de apă.

Sunt frecvente cazurile în care, la subsolurile blocurilor, în boxele locatarilor exista câte un robinet de apă. Indiferent de scopul pentru care au fost realizate (pentru murături, pentru spălat maşina sau „ca să fie acolo”), aceste robinete reprezintă o nouă sursă generatoare de diferenţe. Plus ca, de cele mai multe ori, curg în voie, deoarece nu deranjează pe nimeni! Totuşi, acestea nu sunt altceva decât consumuri pe care apometrul general le înregistrează, consumuri care vor apărea apoi ca „inexplicabile”!


Contorul trebuie sa fie sigilat.

Simpla montare a contoarelor în apartamente nu garantează înregistrarea tuturor consumurilor. O cale suplimentară de asigurare o reprezintă sigilarea contoarelor în instalaţie. În acest mod se împiedică orice intervenţie a proprietarului asupra aparatelor de măsurare a consumurilor


Improvizaţii.

Deşi sunt greu de depistat, improvizaţiile realizate de locatari determină şi ele diferenţe notabile. Astfel, conductele de ocolire a contoarelor pot fi oricând o sursă de alimentare pentru o maşină de spălat rufe, un WC sau o chiuvetă. Aceste consumuri nu sunt înregistrate, ceea ce va duce – din nou – la o diferenţă semnificativă!


Apometrele trebuie verificate.

Conform Listei Oficiale emise de Biroul Român de Metrologie Legala (B.R.M.L.) toate contoarele trebuie verificate metrologic din 5 în 5ani, pentru a evita funcţionarea lor eronată. Totodată, există posibilitatea ca, din diverse motive, mecanismele contoarelor să se blocheze, astfel încât cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată de contorul de apartament. Acestea sunt doar două dintre motivele pentru care trebuie să se verifice periodic contoarele din apartamente. Se vor evita astfel numeroase probleme, deoarece aceste cantităţi nu apar pe nici un contor de apartament, dar sunt înregistrate de contorul general!


2. Aparatul de măsură care stă la baza facturării serviciilor prestate este apometrul montat într-un cămin de apometru amplasat la limita de proprietate a utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile. Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branşamentul său.

Verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă (apometrului) se face ca obligaţie legală a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului. Utilizatorul are dreptul să ceară în orice moment verificarea exactităţii indicaţiilor contorului de apă.


3. Execuţia, exploatarea şi întreţinerea reţelei interioare de apă şi canalizare este atributul exclusiv al proprietarului imobilului. APA PROD DEVA nu intervine în execuţia, întreţinerea şi exploatarea reţelelor interioare decat in baza unei comenzi contra cost.


4. SC APA PROD SA Deva are dreptul să sisteze furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţare prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume vreo răspundere faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare.


5. Documentaţia necesară în vederea obţinerii avizelor tehnice
 • fisa tehnica cu antetul companiei
 • certificat de urbanism
 • memoriu tehnic justificativ -plan de incadrare in zona
 • plan situatii existent si propus
Procedura pentru obtinerea avizelor:
 • Beneficiarul sau proiectantul care solicita avizul va depune la Registratura companiei SC APA PROD SA documentatia ceruta in doua exemplare.
 • La eliberarea avizului se achita 97 ron(cu TVA) la caseria unitatii prin situatie de plata(factura + chitanta).
6. Documentatia pentru proiectare - bransamente si racorduri
 • Cerere semnata de catre beneficiar, care poate fi luata de la sediul SC APA PROD SA .
 • Acte de proprietate(extras CF, contract de vanzare -cumparare).
 • Pentru persoane juridice si juridice-se achita contravaloarea proiectului la caseria companiei(tarif 5-8% din valoarea unui deviz dar minim 120 RON pentru bransament apa , 170 RON pt racord canal.w )
Link-uri utile | Informaţii utile | Harta Site-ului | Contact
© 2008. SC APA PROD SA DEVA. Toate drepturile rezervate