CLIENŢI » Contractare
INFORMATII CONTRACTARE SC APA PROD SA
 • De ce să încheiaţi un nou contract?


 • În conformitate cu legislaţia din domeniu ( Ordinul 90/2007 ) care reglementeaza contractul cadru, se impune reînnoirea contractelor între operatorii şi utilizatorii de servicii de utilitate publică, fapt care implică şi înlocuirea unor contracte deja existente.

  Invităm toţi utilizatorii care nu şi-au reînnoit contractul cu SC Apa Prod SA să facă acest lucru. Veţi beneficia de serviciile noastre într-un cadru reglementat legislativ. Este bine să ştiţi că în noua formă de contract există clauze care sunt în avantajul dumneavoastră imediat, cum ar fi declararea sau modificarea suprafeţei de pe care este colectată şi drenată apa meteorică.


 • Cum procedaţi pentru încheierea unui contract?


 • Întocmirea şi depunerea dosarului se face la sediul SC Apa Prod SA din Deva, respectiv la Centrele Operaţionale din Hunedoara, Simeria, Brad, Călan, Haţeg, Geoagiu şi Pui între orele 7.00 – 15.00 de Luni până Vineri, de către client, asistat de salariaţii noştri cu atribuţii în domeniul contractelor. Procesarea dosarului şi întocmirea contractului este în sarcina SC Apa Prod SA

 • Documente necesare:


 • Persoane fizice:
  - act de identitate – copie;
  - act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, extras CF) – copie

  Persoane juridice:
  - act de proprietate (spațiu) – copie
  - carte de identitate a reprezentantului legal – copie
  - certificate de înmatriculare de la registrul comerțului – copie
  - cont bancar
  - ștampila societății

  Asociații de proprietari:
  - copie după actul de constituire sau sentință judecătorească de înființare
  - copie după codul de înregistrare fiscală
  - copie după cartea de identitate președinte / administrator
  - copie după extrasul C.F. sau declarație pe proprie răspundere cu suprafața deținută
  - ștampila asociațieiLink-uri utile | Informaţii utile | Harta Site-ului | Contact
© 2008. SC APA PROD SA DEVA. Toate drepturile rezervate